ביצוע ופיתוח פרויקטים

העשייה העיקרית של החברה הכלכלית הינה בתחום ניהול הפרויקטים של הרשות המקומית אופקים, רחבי היקף וקטנים כאחד. אנו מתכננים ומבצעים את העבודות על ידי קבלנים, פרויקטים מכל התחומים, לרבות : מוסדות חינוך, פיתוח שכונות ותשתיות, ספורט ופנאי, מוסדות דת, תחבורה, אתרים ושצ"פים, וניהול תב"עות.

פיתוח עסקי

כחלק מתכנית פיילוט ייחודית בארץ, אופקים נבחרה כאחת מ-5 ערים אשר משרדי הממשלה ומפע"ם מלווים אותה בתכנית אסטרטגית המחולקת ל-2 חלקים, תכנית אסטרטגית להבראת העירייה ובנוסף תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי שאותה מובילה החכ"ל. בתכנית הוצבו יעדים, מטרות וזמני פעולה על מנת לייצר נכסים מניבים לעירייה ולחברה הכלכלית, הון זה יושקע בחזרה לתושבים ובהמשך התפתחות העיר בשנים הבאות, את הפרויקטים ניתן לראות בדף הפרויקטים.

שיווק אזורי תעשיה

כחלק אינטגרלי מפיתוח העיר, החברה הכלכלית לפיתוח אופקים מקימה מנהלת אזורי תעשייה לעיר אופקים בשיתוף משרד הכלכלה. ייעוד המנהלת הינו ניהול אזור התעשייה מול היזמים הקיימים והפוטנציאלים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה, פירוט על כך בעמוד המנהלת.

ניהול כח אדם

בשנת 2016 הוחלט וקודם על ידי ראש העיר כי עובדי הניקיון שעובדים במסגרת חוזה קבלן, יקלטו תחת החברה הכלכלית, על מנת להבטיח העסקה הוגנת, ראויה ואיכותית, וכן גם שיפור ביכולת הניהול ואספקת השירותים אל מול העובדים ומוסדות החינוך בעיר.
לשם כך, החברה הכלכלית נרשמה בפנקס הקבלנים כחברת כוח אדם כמקובל במשרד הכלכלה.