מספר מכרז: 14/2019 – הודעת ביטול מכרז

הודעה על ביטול מכרז

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים מודיעה בזה על ביטול מכרז 14.2019 לביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל, אופקים.

  • הריני להודיעכם על ביטול המכרז במתכונתו הנוכחית עקב מגבלות תקציב, ככל שהחכ"ל תצא למכרז בנושא, החברה תצא בפרסום ותמסר הודעה מתאימה.

מכתב בנושא:

ביטול מכרז 14_2019 לביצוע עבודות פיתוח כניסה ראשית