מספר מכרז: 15/2019 – איתור מועמדים נוספים

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת איתור מועמדים נוספים – לתפקיד יועצ/ת משפטי לחכ"ל אופקים

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: שכר התחלתי 60% מרמת השכר של מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: מנכ"ל התאגיד.

תחומי אחריות:

עריכת מכרזים / חוזים/ וניסוח מסמכים משפטיים מטעם התאגיד.

עריכת נהלים ואכיפתם.

השתתפות בישיבות ודיונים שונים לשם אבטחת תקינות פעילות התאגיד ובכלל זה, ישיבות דירקטוריון, ישיבות וועדת מכרזים, ישיבות וועדות רכש, וכל וועדה אחרת כנדרש ע"פ דין.

מתן תוקף משפטי לפעולות, הליכים ועיסוקים המתבצעים בתאגיד.

ייצוג בפני ערכאות משפטיות ככל הנדרש.

הכנת חוות דעת משפטיות בסוגיות שהתעוררו.

טיפול בתחום דיני עבודה מול עובדי התאגיד.

מטלות ומשימות נוספות בתחום היעוץ המשפטי בהתאם לצורכי התאגיד.

תנאי הסף:

השכלה:

תואר ראשון במשפטים.

רישיון עו"ד בתוקף.

ניסיון:

ניסיון מקצועי של 5 שנים לכל הפחות בתחום המשפט האזרחי או המנהלי או המוניציפלי.

ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתחום המכרזים והרכש לתאגיד, במהלך ה-5 שנים האחרונות.

ניסיון ניהולי של שנתיים לכל הפחות בניהול והנחיות צוות עובדים מקצועי.

____________________________________________________________

יתרון:

עדיפות תינתן לבעלי היכרות עם תחום תאגידים עירוניים.

הארות, ואופן הגשה:

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרט של החברה הכלכלית בכתובת: http://www.hcl-ofaqim.co.il/

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אזה"ת, אופקים,

 עד ליום חמישי ה- 12/09/2019 בשעה 14:00.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593/561  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים להגשה:

טפסים למכרז