מספר מכרז: 01/2020 -ביטול סיור מציעים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לפריסה, תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל, תפעול ותחזוקה של עמדות (AC) ו-ׁ(DC) לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות, בכל רחבי העיר, אופקים

הודעה חשובה !!!!

לתשומת לב המציעים:

סיור המציעים שנקבע ליום חמישי ה16/01/2020 בשעה 12:00 יידחה עד להודעה חדשה – עמכם הסליחה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום-דחייה–מכרז 01_2020 לפריסה וניהול עמדות טעינה