מספר מכרז: 23/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים

 

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: לפי הדירוג המקובל ברשויות המקומיות.

כפיפות: מהנדס החברה.

 דרישות תפקיד ותנאי סף:

מהנדס /הנדסאי בניין מוסמך בעלת תעודה מוכחת מגוף מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

ניסיון מוכח בניהול תכנון וניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים.

שליטה בתוכנות אוטוקאד ותוכנות אופיס.

הכרת מחירוני דקל, בינארית ומשרד השיכון.

אופי התפקיד:

ניהול תכנון וניהול ביצוע פרויקטים.

מעקב ופיקוח על הביצוע.

ניהול צוותי פיקוח צמוד.

ניהול תכנית פרויקטים ומעקב אחר עמידה בלוחות זמנים.

סנכרון הפרויקטים מול אגפי העירייה השונים.

בחינת, בדיקת ואישור חשבונות קבלנים.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

ההצעה, על כל צרופותיה, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 24/12/2020 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל' 08-9928561].

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

פרטים נוספים על התפקיד יימסרו במעמד הריאיון.

תינתן עדיפות למועמדים בעלי כישורים מתאימים בני העדה האתיופית ו/או הדרוזית, בכפוף לעמידה בדרישות התפקיד.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' מוריה כהן בכתובת: [email protected] ו/או בטלפון: 08-9928593/561 בימים א-ה, בין השעות 09:00-15:00

מסמכים להגשה:

פרסום -מכרז פומבי 23/2020- דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים, עדכני 08.12.2020

טפסים למילוי- הגשת מכרז דרושים כא