מספר מכרז: 19/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת סגנ/ית מנהל/ת אגף הכספים ממונה על חוזים והתקשרויות.

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: שכר התחלתי 40% מרמת השכר של מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: אגף הכספים.

תנאי סף:

בעל ניסיון מוכח בעבודה שוטפת בסביבת עבודה מוניציפלית, לתקופה שלא פחות מ-2 שנים.

בעל ניסיון מוכח בריכוז וניהול מכרזים.

היכרות ברמה גבוהה עם תוכנות offfice, אאוטלוק ואוריינטציה טובה למערכות מחשב ארגוניות.

דרישות תפקיד :

ניהול פעילות מכרזים והתקשרויות בתחום העבודות בחברה בתחומי קבלנים, ספקים, נותני שרות, כולל התקשרויות לבחירת מנהלי פרויקטים ומתכננים משלב זיהוי הצרכים ועד שלב ניהול החוזה, בהתאם לחוקים, הכל בהתאם לתקנות ונהלי החברה.

איסוף צרכי התקשרויות מהמחלקות השונות.

גיבוש תקציב לפרויקט טרום הפקת המכרז.

גיבוש אופן ההתקשרויות ומאפייני החוזה הנדרשים.

כישורים אישיים ודרישות נוספות:

תואר אקדמי חובה.

ניסיון ניהולי של צוות עובדים של 3 שנים לפחות.

יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית גבוהה.

יחסים בין אישיים טובים.

יכולת ארגון, תכנון, יכולת תיאום ופיקוח.

יכולת התנסחות גבוהה ביותר.

תחומי אחריות:

ניהול מחלקת התקשרויות, הכנת מסמכי מכרז והתקשרויות, פרסום המכרז.

אישור מסמכי המכרז מול מנכ"ל החכ"ל.

ניהול הליך ההתקשרות בשיתוף הגורמים המקצועיים עד שלב חתימת החוזה.

מתן הנחיות מימון לגורמים המעורבים בהליך המכרזי – אבני דרך לתמורות לקבלנים.

מעקב אחר הליך בחירת הספק משלב בחינת ההצעות והערכתן, ועד שלב צו תחילת עבודה.

הקמת החוזה, וצרוף מסמכי ההצעות במערכת הממוחשבת לאחר אישורו.

ליווי תקציבי ואישור חשבונות ביחס לתקציב.

ניהול תכתובות מסחרית משפטית מול מציעים וספקים.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אזה"ת, אופקים, עד ליום חמישי ה- 03/10/2019 בשעה 14:00.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' בתיה שחר בטלפון 08-9928561  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מסמכים להגשה:

טפסים למכרז