טופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע

שלום רב,

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ומשום שהנכם מתבקשים לספק פרטים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר זיהוי, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ומספר המגרש אותו רכשתם, הנכם מתבקשים לחתום על טופס הסכמה המתיר לעיריית אופקים ולחברה הכלכלית לפיתוח אופקים, להחזיק במידע האישי האמור ולעשות בו שימוש בהתאם למפורט בטופס ההסכמה.

מצ"ב טופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים נספח להסכמי תשתיות ציבוריות במכרזי שיווק קרקעות/מגרשים מול יזמים או רוכשי מגרשים. 

 מסמכים:

יטופס הסכמה מדעת למסירת מידע אישי והחזקת מידע אישי במאגר מידע – יזמים ורוכשי מגרשים