מספר מכרז כ"א 38/2021 – דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן : 

מכרז 37/2021 – דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 10.10.2021 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

משרת מנהל/ת חשבונות:

היקף משרה: 100%.       כפיפות: מנכ"ל החכ"ל.

תנאי שכר: שכר על פי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: רמת תפקיד 6 בהתאם לחוזר סגן הממונה על השכר 2021.

תנאי קבלה:

דרישות השכלה/הכשרה מקצועית – בעל/ת תעודת סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.

יתרון: יינתן יתרון לחשב/ת שכר.

התפקיד כולל בין היתר: (1) ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי ; (2) בקרה ודיווח על נתונים כספיים בחברה; (3) ביצוע רישום חשבונאי תקין בהתאם להוראות הדין החלות על החברה; (4) רישום ותיעוד של פעילות כספים; (5) עדכון ספרי חו"ז בהתאם להוראות הדין; (6) עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים, נותני שירותים וגופים הקשורים בחברה; (7) בדיקה והבאה לאישור של חשבונות קבלנים וספקי שירותים; (8) סיוע לסמנכ"לית הכספים בחברה בהכנת דו"חות כספיים ומאזנים; (9) בדיקה והפקה של דיווחים לשלטונות המס, קרנות עובדים, ביטוח לאומי וכיוצ"ב; (10) העלאת והזנת חשבונות לתשלום לקבלנים, ספקים, נותני שירותים וגופים הקשורים בחברה באמצעות מערכות ייעודיות לכך; (11) סיוע שוטף לסמנכ"לית הכספים בחברה בפעולות שבתחום אחריותה וטיפולה של מחלקת הכספים בחברה.

תכונות ויכולות נדרשות: סדר וארגון; דיוק בפרטים; יכולת עבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז מידע ויישום; יצוגיות, שירותיות, מקצועיות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות ובלתי שגרתיות; היכרות עם יישומי המחשב השונים לרבות Office.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

(1) את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

(2) את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי החברה, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6,   אופקים, עד ליום רביעי  ה- 06.10.2021  בשעה 14:00 (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

(3) בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

(4) פרטים נוספים על התפקיד יימסרו במעמד הריאיון.

(5) תינתן עדיפות למועמדים בעלי כישורים מתאימים בני העדה האתיופית ו/או הדרוזית, בכפוף לעמידה בדרישות התפקיד.

(6) החברה שומרת לעצמה על הזכות לבצע סינון מוקדם של מועמדויות שאינן עומדות בתנאי הקבלה נשוא מכרז זה, טרם הבאת המועמדויות בפני ועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

חומרים להורדה: