מכרז פומבי כ"א 26/2022 – דרוש/ה: עו"ד למחלקה המשפטית בחכ"ל אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים/ות עבור המשרה שלהלן :

משרת עורכ/ת דין במחלקה המשפטית של החברה:

מועד וועדת המכרזים כ"א – יתקיים ביום ראשון ה- 22.05.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

היקף משרה: 100%.       כפיפות: יועמ"ש החברה.

תנאי שכר: שכר על פי המאושר על ידי משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: רמת תפקיד 6

בהתאם לחוזר סגן הממונה על השכר 2021 {איוש המשרה על ידי המועמד הזוכה כפוף לאישור משרד הפנים}

תיאור התפקיד: ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות הממונה בלשכה המשפטית.

עיקרי התפקיד :

א. ייצוג החברה בהליכים/נושאים משפטיים אזרחיים ומינהליים בהתאם להנחיות יועמ"ש החברה, הן בפני ערכאות משפטיות ומעין משפטיות והן בפני גורמים פרטיים.

ב. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים בחברה ובכלל זה – בדיני מכרזים, דיני חוזים והתקשרויות, דיני עבודה וכו', בהתאם להנחיות יועמ"ש החברה.

ג. ניסוח מסמכים, חוזים, מכרזים וחוות דעת משפטיות, בהתאם להנחיות יועמ"ש החברה.

ד. ליווי ועדות מכרזים ו-ועדות מקצועיות של החברה, בהתאם להנחיות יועמ"ש החברה, ניהול פרוטוקלים, מעקב אחר ביצוע החלטות הועדות השונות,

ה. ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על- פי קביעת והנחיית יועמ"ש החברה.

תנאי קבלה:

דרישות השכלה–תואר אקדמי ראשון במשפטים שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

דרישת רישום מקצועי – רישיון לעריכת דין בישראל, בתוקף, וחברות בלשכת עורכי הדין.

דרישת ניסיון מקצועי – 2 שנות ניסיון לפחות כעו"ד, בתחום המשפטי האזרחי / מנהלי / מוניציפלי.

תכונות ויכולות נדרשות: יכולת הבעה מעולה בכתב ובעל פה ; הכרה ושליטה בדינים הייחודיים החלים על החברה ובכלל זה בדיני המכרזים החלים עליה; סדר וארגון; דיוק בפרטים; יכולת הובלה ועבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז מידע ויישום; ; יצוגיות, שירותיות, מקצועיות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות ובלתי שגרתיות; היכרות עם יישומי המחשב השונים לרבות Office.

(1) את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

(2) את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף: קורות חיים, צילום תעודת זהות + ספח, רישיון עו"ד בתוקף, תעודת זכאות לתואר ראשון במשפטים, שאלון אישי למועמד ושאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (ניתן להוריד את השאלונים מאתר האינטרנט של החברה) הכל, במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז (בלבד), באופן אישי במשרדי החברה, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6,  אופקים, עד ליום חמישי  ה- 12.05.2022 בשעה 14:00 (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

(3) בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

(4) פרטים נוספים על התפקיד יימסרו במעמד הריאיון.

(5) תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

(6) החברה שומרת לעצמה על הזכות לבצע סינון מוקדם של מועמדויות שאינן עומדות בתנאי הקבלה נשוא מכרז זה, טרם הבאת המועמדויות בפני ועדת המכרזים.

מסמכי מכרז: