מכרז פומבי כ"א 27/2022 – דרוש/ה: מנהלות ומנהלי פרויקטים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים/ות עבור המשרה שלהלן :

משרת מנהל/ת פרויקטים:

מועד וועדת המכרזים כ"א – יתקיים ביום ראשון ה- 22.05.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

היקף משרה: 100%.       כפיפות: מהנדס החברה.

תנאי שכר: שכר על פי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: רמת תפקיד 5 בהתאם לחוזר סגן הממונה על השכר 2021 {איוש המשרה על ידי המועמד הזוכה כפוף לאישור משרד הפנים}

תנאי קבלה:

דרישות השכלה/הכשרה מקצועית – בעל/ת תואר אקדמי בהנדסת בניין שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או הנדסאי/ת בניין בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

דרישת ניסיון מקצועי – עבור בעל תואר אקדמי: 3 שנות ניסיון בתחום ניהול הפרויקטים ; עבור הנדסאי רשום: 4 שנות ניסיון בתחום ניהול הפרויקטים.

התפקיד כולל בין היתר: (1) ניהול תכנון וניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים המבוצעים על ידי החברה; (2) מעקב ופיקוח על ביצוע פרויקטים; (3) ניהול צוותי פיקוח צמוד; (4) ניהול תכנית פרויקט ומעקב אחר עמידה בלוחות זמנים וביצוע על פי הסכמי ההתקשרויות שאל מול הקבלנים וספקי השירותים השונים הקשורים בפרויקט; (5) סנכרון פרויקטים אל מול אגפי העירייה השונים; (6) בחינת, בדיקת ואישור חשבונות קבלנים וספקי השירותים שונים הקשורים בפרויקט.

תכונות ויכולות נדרשות: סדר וארגון; דיוק בפרטים; יכולת הובלה ועבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז מידע ויישום; יצוגיות, שירותיות, מקצועיות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות ובלתי שגרתיות; היכרות עם יישומי המחשב השונים לרבות Office ; שליטה בתכנת אוטוקאד ורמדור; הכרת מחירוני דקל, בינארית ומשרד השיכון והבינוי.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

(1) את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

(2) את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים, צילום תעודת זהות + ספח, תעודת זכאות לתואר אקדמי ורישיון מקצועי, שאלון אישי למועמד ושאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (ניתן להוריד את השאלונים מאתר האינטרנט של החברה) הכל, במעטפה במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז (בלבד), באופן אישי במשרדי החברה, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6,  אופקים, עד ליום שני  ה- 16.05.2022 בשעה 14:00 (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

(3) בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

(4) פרטים נוספים על התפקיד יימסרו במעמד הריאיון.

(5) תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

(6) החברה שומרת לעצמה על הזכות לבצע סינון מוקדם של מועמדויות שאינן עומדות בתנאי הקבלה נשוא מכרז זה, טרם הבאת המועמדויות בפני ועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מסמכי מכרז: