מספר מכרז כ"א 37/2021 – דרוש/ה: מנהל/ת פרויקטים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן : 

מכרז 37/2021 – דרוש/ה: מנהל/ת פרויקטים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 10.10.2021 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

משרת מנהל/ת פרויקטים:

היקף משרה: 100%.       כפיפות: מהנדס החכ"ל.

תנאי שכר: שכר על פי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: רמת תפקיד 5 בהתאם לחוזר סגן הממונה על השכר 2021 {איוש המשרה על ידי המועמד/ת הזוכה כפוף לאישור משרד הפנים}.

תנאי קבלה:

דרישות השכלה/הכשרה מקצועית – בעל/ת תואר אקדמי בהנדסת בניין שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או הנדסאי/ת בניין בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

דרישת ניסיון מקצועי  – נדרש ניסיון בתחומים שלהלן:

(1) ניהול תכנון וניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים; (2) מעקב ופיקוח על ביצוע פרויקטים הנדסיים; (3) ניהול צוותי פיקוח צמוד; (4) ניהול תכנית פרויקט ומעקב אחר עמידה בלוחות זמנים וביצוע על פי הסכמי ההתקשרויות מול הקבלנים וספקי שירותים שונים הקשורים בפרויקט; (5) בחינת, בדיקת ואישור חשבונות קבלנים וספקי השירותים שונים הקשורים בפרויקט.

תכונות ויכולות נדרשות: סדר וארגון; דיוק בפרטים; יכולת הובלה ועבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז מידע ויישום; יצוגיות, שירותיות, מקצועיות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות ובלתי שגרתיות; היכרות עם יישומי המחשב השונים לרבות Office ; שליטה בתכנת אוטוקאד ורמדור; הכרת מחירוני דקל, בינארית ומשרד השיכון והבינוי.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

(1) את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

(2) את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף קורות חיים וצילום תעודת זהות + ספח וכלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה ועליה יופיע מספר המכרז, באופן אישי במשרדי החברה, לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6,   אופקים, עד ליום רביעי  ה- 06.10.2021 בשעה 14:00 (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

(3) בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

(4) פרטים נוספים על התפקיד יימסרו במעמד הריאיון.

(5) תינתן עדיפות למועמדים בעלי כישורים מתאימים בני העדה האתיופית ו/או הדרוזית, בכפוף לעמידה בדרישות התפקיד.

(6) החברה שומרת לעצמה על הזכות לבצע סינון מוקדם של מועמדויות שאינן עומדות בתנאי הקבלה נשוא מכרז זה, טרם הבאת המועמדויות בפני ועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

חומרים להורדה: