מספר מכרז: 16/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת בקרה תקציבית ודיווחים לרשויות

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: 30% שכר התחלתי משכר מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: מנהל מנהלת הסכמי גג

דרישות תפקיד ותנאי סף:

בעל ניסיון מוכח בעבודה שוטפת בסביבת עבודה מוניציפלית, לתקופה שלא פחות מ-5 שנים.

בעל ניסיון מוכח בריכוז והגשת דיווחים כספיים למשרדי הממשלה= רמ"י, מפעל הפיס, ביטוח לאומי ועוד.

היכרות ברמה גבוהה עם תוכנות  office, אאוטלוק ואוריינטציה טובה למערכות מחשב ארגוניות.

כישורים אישיים ודרישות נוספות:

תואר אקדמי כללי – (יתרון).

12 שנות לימוד לפחות.

ניסיון ניהולי של צוות עובדים של 3 שנים לפחות.

יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית גבוהה.

יחסים בין אישיים טובים.

יכולת ארגון, תכנון, יכולת תיאום ופקוח.

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 15/08/2019 בשעה 14:00.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון /56108-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים להגשה

טפסים למכרז