מספר מכרז: 03/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת פרויקטים

היקף משרה: 100% משרה.
תנאי שכר: לפי הדירוג המקובל ברשויות המקומיות.
כפיפות: מהנדס החכ"ל
דרישות תפקיד ותנאי סף:
מהנדס /הנדסאי בניין מוסמך בעלת תעודה מוכחת מגוף מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
ניסיון בניהול תכנון וניהול ביצוע של פרויקטים הנדסיים.
שליטה בתוכנות אוטוקאד ותוכנות אופיס.
הכרת מחירונים דקל בינארית ומשרד השיכון.

 אופי התפקיד:
ניהול תכנון וניהול ביצוע פרויקטים.
מעקב ופיקוח על הביצוע.
ניהול צוותי פקוח צמוד.
ניהול תכנית פרויקטים ומעקב אחר עמידה בלוחות זמנים.
סנכרון הפרויקטים מול אגפי העירייה השונים.
אישור חשבונות קבלנים.

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 14/03/2019 בשעה 14:00.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593 או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים למכרז
מכרז מנהל פרויקט 03_2019