מספר מכרז: 29/2018

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לתוספת כיתות לביה"ס מעלות חיה (בניה חדשה)

  • סיור קבלנים יתקיים  ביום חמישי 06.09.2018  בשעה 12:00 במשרדי החברה (נא לדייק).
  • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי 04.10.2018 עד לשעה  14:00.
  • לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה 08-9928593 במייל [email protected]   ו/או הגב' לילך פריים 08-9928558 במייל [email protected]

להורדת פרסום המכרז

מעטפת משפטיתת – תוספת כיתות ביהס מעלות חיה 29_2018..