שיווק אזורי תעשייה

כחלק אינטגרלי מפיתוח העיר, החברה הכלכלית לפיתוח אופקים מקימה מנהלת אזורי תעשייה לעיר אופקים בשיתוף משרד הכלכלה.

ייעוד המנהלת הינו ניהול אזור התעשייה מול היזמים הקיימים והפוטנציאלים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה, פירוט על כך בעמוד המנהלת.