מספר מכרז: 08/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת דרושים/ ות מצילים/ות לקאנטרי – קלאב, אופקים.

היקף משרה: עד 100% משרה (משתנה).

תנאי שכר: לפי הדירוג המקובל ברשויות המקומיות.

כפיפות: הנהלת הקאנטרי קלאב.

דרישות ותנאי סף:

* תעודת סיום קורס הצלה – בתוקף

* תעודת סיום קורס מגישי עזרה ראשונה – בתוקף

* אישור ריענון הצלחה למציל/ה בוותק של שנתיים לפחות

* אישור רופא כללי ורופא עיניים למציל בוותק של 4 שנים לפחות

* שפות – עברית

* ניסיון מקצועי – יתרון

אופי התפקיד ודרישות תפקיד:

  • העבודה תהא במשמרות בוקר, צהריים וערב – נדרשת גמישות בשעות.
  • המשרה המוצעת הינה לעונת הקיץ והחורף. העבודה במהלך חודשי הקיץ ועונת הרחצה, כוללת עבודה בימי שבת.
  • הנהלת הקאנטרי קלאב איננה מתחייבת למשרה מלאה (100%) אלא, לפי צורכי הקאנטרי ולפי שיקול דעת ההנהלה בלבד.
  • התפקיד כולל בין היתר: השגחה, שמירה ופיקוח על המתרחצים בבריכות הקאנטרי השונות באופן רציף, איתור מתרחצים במצוקה – במים ומחוץ למים, מניעת טביעה, השלטת סדר במתקני הבריכה, שמירה על תקינות ציוד ההצלה, הגשת עזרה ראשונה והחייאה במידת הצורך, מאמץ פיסי כרוך בביצוע התפקיד.
  • תכונות נדרשות: ערנות ודריכות, אחריות, כושר גופני גבוה.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 02.07.2020 בשעה 14:00.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מסמכים להגשה:

נוסח פרסום מכרז פומבי 08/2020 – דרושים/ות מצילים/ות לקאנטרי קלאב, אופקים

טפסים למילוי- הגשת מכרז דרושים כא

מספר מכרז: הזמנה להגשת הצעות מחיר לניהול והפעלת קפיטריה במתחם הקאנטרי קלאב, באופקים.

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

הזמנה להגשת הצעות מחיר לניהול והפעלת קפיטריה במתחם הקאנטרי קלאב, באופקים.

 

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום שני  ה- 08/06/2020  בשעה 10:00  במתחם הקאנטרי קלאב, בכתובת: יעקב מסיקה 1, אופקים

פרטים מלאים יימסרו במהלך הסיור המציעים.

טלפון לבירורים: אצל מר נאור רוהקר – מנהל הקאנטרי, בטלפון:  053-3323173 ו/או במייל בכתובת: [email protected]  ואצל הגב' כהן מוריה, מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום- קול קורא ניהול והפעלת קפיטריה בקאנטרי.

הזמנה להגשת הצעות מחיר – שימוש והפעלה של קיוסק חיצוני במתחם הקאנטרי

מספר מכרז: 07/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש יהדות דרום אפריקה – הרתך, בעיר אופקים.

שימו לב,

1. בוצעו שינויים בהעלאת החומרים{ סכום כתב ההצעה במעטפת המשפטית עודכן, כתב כמויות+ מפרט טכני מעודכן, נוספה תוכנית רשת לניקוז} השינוי מיום 16.06.2020 

2. מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה ליום חמישי ה02/07/2020 עד לשעה 14:00, ההגשה תתבצע פיסית, במשרדי החברה אצל הגב' בתיה שחר, בלבד!!


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  11/06/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 11/06/2020  החל מהשעה  14:00 באגף החינוך, יוני 1 , אופקים (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  02/07/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 250,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני ענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח)  ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי  ה- 11/06/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי– 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כבישים יהדות דרום אפריקה – הרתך

מעטפת משפטית – מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

מפרט טכני מיוחד- מאוחד מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

כתב כמויות – מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

תוכניות – מכרז 07/2020- לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש יהדות דרום אפריקה – הרתך

– תוכנית רשת ניקוז – נוספת- 1733-11-00- עדכני 16.06.2020

מספר מכרז: 06/2020

לתשומת ליבכם –  סיור הקבלנים הועבר למשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים),

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית בית ספר יסודי – רגבים (חדשני) 23.5 כיתות, בשכ' רמת שקד, באופקים. החומר שבאתר  הינו לעיון בלבד וללא תשלום!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני  ה-  06/04/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים)אצל  הגב' מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 6,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שני  ה- 06/04/2020  החל מהשעה  10:00 (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים),

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  23/04/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 1,000,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני  ה- 06/04/2020.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561, 050-3077597  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 06-2020 בניית ביהס יסודי – רגבים בשכ רמת שקד

מעטפת משפטית מכרז 06-2020 בניית בית ספר יסודי – רגבים 23.5 כיתות

אומדן + כתב כמויות פיתוח נופי ותשתיות

כתב כמויות ללא מחירים וללא כמויות – מבנה ביהס רגבים

כתב כמויות תשתיות חשמל בפיתוח – מחליף את מבנה 13 חשמל-ביהס רגבים

מפרט טכני – מכרז 06-2020 בניית ביהס רגבים

תוכניות – מכרז 06-2020 בניית ביהס רגבים

RGV-05 – Sheet – A-11-S – תכנית בניה – קומת קרקע חלק דרומי

מצגת – שהוצגה בסיור- פרויקט בניית ביהס יסודי- רגגבים

מספר מכרז: 05/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא 05/2020 לצורך קבלת שירותי ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח עבור מבנה תעשייה להשכרה וקומת משרדים, ברח' תוצרת הארץ, אופקים

תנאי הכרחי להשתתפות במכרז:

אישור קבלת ההזמנה במייל בכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ג' ה 17/03/2020.

 לאור המצב ולנוחיות המציעים, ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il או לקבלם במשרדי החברה בתמורה לסך של 300 ₪ (במזומן או בשיק) [משרדי החברה ברח' בצלאל 6 אופקים], החל מיום 17.3.2020 בין הימים א – ה בין השעות 8:30 – 15:00 אצל הגב' מוריה כהן או אצל הגב' לילך פריים. נא לתאם הגעה מראש, טלפונית.

כך או כך, נדרש לצרף להצעה קבלה בסך של 300 ₪ בגין רכישת מסמכי מכרז, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם במשרדי החברה. קבלה בגין רכישת מסמכי מכרז באמצעות אתר האינטרנט של החברה תימסר במעמד הגשת ההצעה.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  5,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום שני  ה- 23/03/2020. לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

מועד הגשת מסמכי ההצעה, לא יאוחר מיום חמישי ה– 26/03/2020 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, אצל הגב' בתיה שחר.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד. 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו להצעה, חתום, יחד עם תשובות שיועברו ביחס לשאלות הבהרה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

הזמנת להגשת הצעות מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח עבור מבנה משרדי חכל – מכרז זוטא – 15.3.2020

תוכניות והדמיות מבנה

מספר מכרז: 02/2020

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת אזור תעשייה בחכ"ל, אופקים.

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: שכר התחלתי 40% מרמת השכר של מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: מנכ"ל חכ"ל.

דרישות התפקיד, תנאי סף, כישורים אישיים ודרישות נוספות מפורטים באתר החברה בכתובת: http://www.hcl-ofaqim.co.il

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום שני ה- 10/02/2020 בשעה 14:00.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593/561  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

פרסום תנאי הסף:

מכרז פומבי 02-2020 מנהל אזור תעשייה – דרישות תנאי סף

פרסום מכרז 02-2020 מנהל אזור תעשייה

טפסים להגשה

טפסים למכרז

מספר מכרז: 01/2020 -ביטול סיור מציעים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לפריסה, תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל, תפעול ותחזוקה של עמדות (AC) ו-ׁ(DC) לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות, בכל רחבי העיר, אופקים

הודעה חשובה !!!!

לתשומת לב המציעים:

סיור המציעים שנקבע ליום חמישי ה16/01/2020 בשעה 12:00 יידחה עד להודעה חדשה – עמכם הסליחה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום-דחייה–מכרז 01_2020 לפריסה וניהול עמדות טעינה

מספר מכרז: 25/2019 – עדכון והארכה

לתשומת לב המציעים – במכרז 25/2019 – בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב – בוצע עדכון והארכה 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית גן ילדים (4 כיתות) – קהילות יעקב

החומר שבאתר היינו לעיון בלבד וללא תשלום!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי  ה-  15/01/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום חמישי  ה- 13/02/2020  בשעה 14:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  27/02/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  150,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי  15/01/2020.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום -עדכון והארכה – מכרז 25_2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב.

מסמכים להגשה:

עדכון והארכה 2 -פרסום מכרז 25_2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב.

מפרט_טכני- מכרז 25/2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב

נספח א' – צמצום המפרטים האדריכליים למכרז 25-2019 בניית גן ילדים קהילות יעקב (4 כיתות)

תוכניות מכרז 25/2019- בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב

מספר מכרז: 24/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת קבלן מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  26/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה  יתקיים  ביום חמישי  ה- 26/12/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  09/01/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  80,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 200 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי  26/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

מכרז 24_2019 לבחירת קבלן מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות

מסמכים להגשה:

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 24_2019 – קבלן מסגרת

מעטפת משפטית -מכרז 24/2019 – קבלן מסגרת

מספר מכרז: 22/2019

שימו לב- דחיית מועד הגשה לתאריך 17/12/2019 בשעה 14:00

להסרת כל ספק – החומר שבאתר היינו לעיון בלבד!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית מבנה – מרכז נטע, באופקים.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ה-  08/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשייה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 28/11/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום שלישי  ה-  17/12/2019  עד לשעה  14:00

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון ה-08/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום מכרז 22_2019 מרכז נטע

מסמכים להגשה:

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 22_2019 מכרז נטע

מעטפת משפטית מכרז 22/2019 בניית מסנה נטע

מפרט טכני – מכרז 22/2019 בניית מבנה נטע

תוכניות מכרז 22/2018 מעודכן 08.12.2019(נפתח בענן)

כתב כמויות מכרז 22/2019 מעודכן 08/12/19